ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
GPRS પૂરું નામ શું છે ?

જનરલ પબ્લીક રેન્ડમ સોર્સ
જનરલ પેકેટ રેન્ડમ સોર્સ
જનરલ પેકેટ રેડિયો સર્વિસ
જનરલ પબ્લીક રોડ સર્વિસ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
નાસડોક(NASSDOC)નું પૂરું નામ શું છે ?

નેશનલ સોશ્યલ સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટેશન સેન્ટર
નેશનલ સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટેશન
નેશનલ સોશ્યલ સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટેશન
નેશનલ સાયન્ટીફિક ડોક્યુમેન્ટેશન સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ESIC નું પુરૂ નામ જણાવો.

Employees State Insurance Co-ordination
Employees State Insurance Corporation
Employees State Insurance Council
Employees State Insurance Committee

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
મેડીકલ ક્ષેત્રમાં વિધાર્થીઓના પ્રવેશ માટે જરૂરી NEET પરીક્ષાનું પુરૂ નામ જણાવો.

National Eligibility Entrance Test
National Eligibility cum Entrance Test
National Entrance cum Eligibility Test
National Entrance Eligibility Test

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP