કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word એ ____ પ્રોગ્રામ છે.

પ્રેઝેન્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહી
સિસ્ટમ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

થીસોરસ
સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર
રિપ્લેસ
ફાઇલ્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP