GPSC Accounts Officer Class-2 (05-01-2020) / 27
નીચેના પૈકી કયા પગલાં અર્થતંત્રમાં નાણા પૂરવઠામાં વધારામાં પરિણમે છે ?
i. રીઝર્વ બેંક દ્વારા જાહેરજનતા પાસેથી સરકારી સીક્યોરીટીઝની ખરીદી.
ii. લોકો દ્વારા વાણિજ્યિક બેંકોમાં નાણું જમા કરાવવું.
iii. સરકાર દ્વારા રીઝર્વ બેંક પાસેથી ઉધાર લેવું.
iv. રીઝર્વ બેંક દ્વારા સરકારી સીક્યોરીટીઝનું જાહેર જનતાને વેચાણ

i,ii,iii અને iv
ફક્ત i, ii અને iii
ફક્ત i અને iii
ફક્ત ii અને iv

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC Accounts Officer Class-2 (05-01-2020) / 27
સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભામાં બેઠકોના આરક્ષણ બાબતે નીચેના પૈકી કયું / ક્યાં વિધાન / વિધાનો ખોટું / ખોટાં છે ?

આપેલ તમામ
આરક્ષણ 2024 સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે.
અનુસૂચિત જાતિઓ અને અનુસૂચિત જનજાતિઓ માટે આરક્ષણની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
મૂળ બંધારણમાં આરક્ષણની કોઈ જોગવાઈ હતી નહી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC Accounts Officer Class-2 (05-01-2020) / 27
(નિર્દેશ :) : નીચેની આલ્ફાન્યુમેરિક સંકેત શ્રેણીનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને તે પર આધારીત પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.
T $ 6 U K 7 % * 4 J O @ 2 3 L P 9 8 A # Y ^ 5 W &
જો શ્રેણીમાંથી બધા બેકી અંકો (even digits) છોડી દેવામાં આવે તો નીચે પૈકી કયો ઘટક '@' ની જમણી તરફ પાંચમો હશે ?

9
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
A
P

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC Accounts Officer Class-2 (05-01-2020) / 27
વાતાવરણમાં પ્રકાશનું પ્રસરણ એ ___ ના લીધે થાય છે.

કાર્બન ડાયોક્સાઈડ
ધૂળના કણો
પાણીની બાષ્પ
હિલીયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC Accounts Officer Class-2 (05-01-2020) / 27
સંતુલિત બજેટ અર્થાત શૂન્ય. .......... સાથેનું બજેટ
i. મુદ્રીકૃત ખાધ (Monetized Deficit)
ii. નાણાંકીય ખાધ (Fiscal Deficit)
iii. મહેસૂલ ખાધ (Revenue Deficit)
iv. પ્રાથમિક ખાધ (Primary Deficit)

ફક્ત i
ફક્ત ii અને iii
ફક્ત i અને iv
ફક્ત iii

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC Accounts Officer Class-2 (05-01-2020) / 27
બંધારણે “અવશિષ્ટ સત્તા’’ કેન્દ્રમાં નિહિત કરેલી છે, પરંતુ કોઈ બાબત અવશિષ્ટ સત્તાઓમાં આવે છે કે કેમ તે નિર્ણય કરવાની આખરી સત્તા ___ પાસે છે.

સર્વોચ્ચ અદાલત
સંસદ
રાષ્ટ્રપતિ
રાજ્યસભા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP