ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'ICICI' નું પુરૂ નામ જણાવો.

Industrial Credentials and Investment Corporation of India
Industrial Credit and Investment Consortion of India
Industrial Credit and Investment Corporation of India
Industrial Credentials and Investment Confederation of India

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગાંધીનગર સ્થિત ગીફટ સીટી (GIFT) નું પુરુ નામ જણાવો.

ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્શીયલ ટેકસ-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેકનોલોજી - સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયબર્સ ટેક-સીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
વાહનો માટે જરૂરી પી.યુ.સી. સર્ટીફિકેટનું આખું નામ શું છે ?

આમાંથી એકપણ નહી
પીપલ્સ અન્ડર ગો ચેન્જ
પીલ્યુટર્સ યુઝ કાર
પોલ્યુશન અન્ડર કન્ટ્રોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
જિલ્લા કક્ષાએ કૃષિ સંલગ્ન કામગીરી કરતી સંસ્થા 'ATMA’ એટલે શું ?

Agriculture Technics and Managerial Skills Agency
Agriculture Technic and Method Agency
Agriculture and Tissue Culture Methods Association
Agriculture Technology Management Agency

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ICAR નું પુરૂ નામ આપો.

ઈન્ડિયન કાઉન્સીલ ઓફ એર રીસર્ચ
ઈન્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ અને રિપ્રોડકટીવ હેલ્થ કેર
ઈન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન એકશન એન્ડ રીસર્ચ
ઈન્ડિયન કાઉન્સીલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રીસર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP