વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
IN Registry વિશે ખરા વિધાનો ચકાસો.

IN Registryનું મુખ્ય કાર્ય .in ડોમેઈનની જાળવણી કરવાનું હોય છે.
IN Registryની સ્થાપના National Informatic Centre દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
PROJECT 15 B અંતર્ગત ચાર યુદ્ધ જહાજોનો વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રોજેકટ (15 B) હેઠળ તૈયાર થનારા આ જહાજો કયા વર્ગના જહાજો ગણાશે ?

વિશાખાપટ્ટનમ વર્ગ
દિલ્લી વર્ગ
ચેન્નઈ વર્ગ
કોલકતા વર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતની ન્યુક્લિયર કમાન્ડ ઓથોરિટી (NCA)ની માર્ગદર્શિકાઓને ક્રિયાન્વત કરવા માટે કઈ સંસ્થા જવાબદાર છે ?

સ્ટ્રેટીજીક ફોર્સ કમાંડ (SFC)
ભાભા એટોમીક રીસર્ચ સેન્ટર (BARC)
ઓટોમીક એનર્જી વિભાગ (DAE)
ભારતીય સેના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP