કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ભારતમાં લોન્ચ થયેલ 'INS વાગીર' શું છે ?

યુદ્ધ જહાજ
વિમાન વાહક જહાજ
પેટ્રોલિંગ વેસલ
સબમરીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
દર વર્ષે યુનિસેફ દ્વારા ઈન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ગર્લ ચાઇલ્ડ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે ?

10 ઓક્ટોબર
9 ઓક્ટોબર
11 ઓક્ટોબર
12 ઓક્ટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP