કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના
વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા
વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
અત્યંત વધારે અંતરમાં આવેલા કોમ્યુટરોને જોડતા નેટવર્કને શું કહેવામાં આવે છે ?

મેટ્રોપોલીટન એરિયા નેટવર્ક
લોકર એરિયા નેટવર્ક
વાઈડ એરિયા નેટવર્ક
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP