કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ કેવા પ્રકારનું નેટવર્ક છે ?

સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો કમ્પ્યુટરને એકબીજા સાથે જોડે છે
બે કોમ્યુટરનું
આમાંથી એક પણ નહિ
આંતરિક જોડાણ જ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું તમારા કોમ્પ્યુટર સાથે નેટવર્ક જોડવાનું શક્ય બનાવે છે ?

ગ્રાફિક યુઝર ઇન્ટરફેસ
કન્ટ્રોલર કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ
વિડીયો કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિક સિસ્ટમ બસ
યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
એકપણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP