કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વ્યકિતઓ પોતાના શોખ અને રસના વિષયો અંગે વિચારો વ્યકત કરવા માટે વ્યકિતગત વેબસાઈટસ ધરાવતા હોય છે તે કયા નામથી જાણીતું છે ?

વેબ બ્લોગ્સ
આર્ટીકલ્સ
પર્સનલ વેબ હોસ્ટીંગ
પર્સનલ ઈન્ફર્મેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરને જાણતાં કે અજાણતાં ખોટું ઈનપુટ આપવામાં આવે તો તે ખોટું પરિણામ આપે છે, જેને શું કહે છે ?

GOGI
GIGO
GIGI
GOGO

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આર્ટિફિશિયલ ન્યૂરલ નેટવર્ક શું છે ?

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
તે માનવમગજની પ્રતિકૃતિરૂપ કમ્પ્યુટર નેટવર્ક છે.
તે ઉદાહરણ દ્વારા સમસ્યા ઉકેલવાનું શીખતું કમ્પ્યૂટર નેટવર્ક છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP