કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઈન્ટમાં ચાર્ટની સુવિધા કયા મેનુમાં હોય છે ?

ફાઈલ
આમાંથી એક પણ નહિ
ફોર્મેટ
ઇન્સર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

અપલોડ
ડાઉનલોડ
બેકઅપ
રિસ્ટોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP