કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક/કોમ્પ્યુટરને ફોર્મેટ કરવાથી ___

નકામી માહિતીની નકલ થાય છે
બધી માહિતીની નકલ થઈ જાય છે
બધી નકામી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
બધી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ઇંકજેટ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર
ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટનો સિદ્ધાંત કયો છે ?

સાઉન્ડ ઇનપુટ
ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન
વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન
ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP