રમત-ગમત (Sports)
કુ. માના પટેલે (Maana Patel) નેશનલ ગેઈમ્સમાં ત્રણ ગોલ્ડમેડલ કઈ રમતમાં મેળવ્યા છે ?

રાઈફલ શુટિંગ
સ્વીમીંગ
ચેસ
ટેનિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
વર્ષ 2017 માં હોકીની રમતમાં ક્યા રમતવીરને દ્રોણાચાર્ય ખેલરત્ન એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો ?

પી.એ. રાફેલ
સુમરાઈ તેતે
સરદારા સીંઘ
એસ.વી. સુનીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
કબડ્ડીની રમતમાં "ઘેરો તોડવી" કૌશલ્ય કયા પક્ષનું છે ?

ચઢાઈ કરનાર પક્ષ
બચાવ પક્ષ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
બંને પક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
હોકીની રમતમાં બચાવ પક્ષનો કોઇપણ ખેલાડી સ્ટ્રાઇકિંગ સર્કલમાં દડાને ઉછાળે, પગ વડે રોકે કે સામા પક્ષને અડચણરૂપ થાય તો આક્રમણ પક્ષને શું મળે છે ?

ફ્રી હીટ
સ્ટ્રાઈકિંગ હી
પેનલ્ટી કોર્નર
પેનલ્ટી સ્ટ્રોક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2018 નું ક્યા સ્થળે આયોજન કરવામાં આવ્યું ?

ગોલ્ડ કોસ્ટ
પર્થ
કેનબેરા
મૅલબોર્ન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
"લુગ" કઈ રમત છે ?

એક પ્રકારની તરણ સ્પર્ધા છે
હોકીની રમતનું બીજું નામ છે
બરફના ટ્રેક પર સ્લેજ દોડાવવાની રમત
અશ્વદોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP