કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયા વિકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ટેબ્લેટ
ઓટો કન્ટેન્ટ વિઝાર્ડ
બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP