કમ્પ્યુટર (Computer)
"પર્સનલ કમ્પ્યૂટર" માં કયા ભાગો (Componetns) આવેલ છે ?

મેમરી, સ્ટોરેજ
ઈનપુટ—આઉટપુટ કોમ્પોનન્ટ
પ્રોસેસર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP