કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

ચોકસાઈ
આપેલ તમામ
વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા
ઝડપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP