કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

ડાઉનલોડ
રિસ્ટોર
બેકઅપ
અપલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
TBII નું પૂરું નામ શું છે ?

Transister Behind Internet Language
Translation Behind Intercomputer Language
Transilerator Behind Indian Language
Transileraitor Berween Indian Language

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP