કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

ફ્લેટ બેટ
એક પણ નહીં
હેન્ડ હેલ્ડ
ડ્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

એકપણ નહિ
યુનિક સિસ્ટમ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP