કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે ?

રો (Row)
સેલ (Cell)
કોલમ (Column)
પેરેગ્રાફ (paragraph)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં નીચેનામાંથી કયું સાધન ઉપયોગમાં લેવાતું હતું ?

વેકયૂમ ટયૂબ
ઈન્ટીગ્રેટેડ સર્કિટ ચીપ
ઈલેકટ્રોનિક ચીપ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને એક વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડબલ ક્લિક
રાઈટ ક્લિક
ક્લિક
ડ્રેગિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP