કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Body Machines
International Buyer Machines
International Best Machines
International Business Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP