કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

થીસોરસ
રિપ્લેસ
ફાઇલ્ડ
સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP