કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલ કંપનીમાં હાલના ચીફ એકિઝક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) કોણ છે ?

ટીમ કુક
સુંદર પિચાઈ
જેફ બેજોસ
સત્યા નાડેલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ એક સંસ્થાના કોમ્પ્યુટરો વચ્ચે માહિતીની આપ-લે માટેનું નેટવર્ક કયું છે ?

ઇન્ટરનેટ
ઇથરનેટ
ઇન્ટ્રાનેટ
પેટ્રોનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

યુઝરનેમ
હોસ્ટ નેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
@

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP