કમ્પ્યુટર (Computer)
PDF શું છે ?

પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ
પ્રિવેન્શન ઓફ ડિજીટલ ફાઈલ
પ્રિવેન્ટેડ ડિજીટલ ફોર્મેટ
પ્રોટેક્ટેડ ડોક્યુમેન્ટસ ફાઇલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

એક પણ નહીં
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
બારકોડ
ક્યુઆર કોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDA નું પૂરું નામ શું છે ?

પર્સનલ ડાયરેકટ એડમીનીસ્ટ્રેશન
પર્સનલ ડિજિટલ એકમીનીટેશન
પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડાયરેકટ આસિસ્ટન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
FTP નું પુરૂ નામ જણાવો.

ફ્યુજ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
ફાઇલ ટ્રાન્સ્ફર પ્રોટોકોલ
ફાયર ટ્રાન્સફોમર પ્રોટોકોલ
ફાઈલ ટ્રાન્સફર પ્રોપટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

સિસ્ટમ
પ્રસ્તુતિ
યુટીલીટી
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP