કમ્પ્યુટર (Computer)
OCR નું પૂરું નામ ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઓલ્ડ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓપ્ટિકલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

વર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
કંટ્રોલ પેનલ
એસેસરીઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP