કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

સ્કેનીંગ
ઈનપુટ
આઉટપુટ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પુટરના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

લેરી પેજ
બીલ ગેસ્ટ
પીટર
ચાર્લ્સ બેબેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP