કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર
સુપર કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP