Talati Practice MCQ Part - 1
15 ઓગસ્ટ, 2019ના દિવસે કયો વાર આવશે ?

મંગળવાર
ગુરુવાર
શુક્રવાર
બુધવાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
‘શાલભંજિકા’ કોની કૃતિ છે ?

ઈશ્વર પેટલીકર
કરસનદાસ માણેક
મણીલાલ દ્વીવેદી
ભોળાભાઈ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
સંધિ છોડો :– ન્યુનતા

નિઊ + ન્નતા
નિઉ + ન્તા
ન્યુનઃ + તા
નિ + ઊનતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP