કમ્પ્યુટર (Computer)
મલ્ટી ટાસ્કીંગના પ્રકાર કયા છે ?

કો-ઓપરેટીગ
આપેલ બંને
એક પણ નહીં
પ્રિમિટીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

બિલ ગેટ્સ
લેરી પેજ
નારાયણ મૂર્તિ
વોરન બફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયા વિકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?

બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન
ઓટો કન્ટેન્ટ વિઝાર્ડ
ટેબ્લેટ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP