Talati Practice MCQ Part - 5
જોડાક્ષરને ___ પણ કહેવાય છે.

સંયુક્તાક્ષાર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સંયુક્તાક્ષર
સયુક્તાક્ષાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દ દર્શાવો :- વાઘ

શાર્દૂલ
વિક્રાંત
સમેર
સાવજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
જે વાક્યમાં હકીકતોનું સીધું કથન હોય, એટલે કે નિવેદન હોય તે ___ કહેવાય ?

મરાઠી
પ્રશ્નાર્થ
કર્તરી
અંગ્રેજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP