કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

વિન્ડોઝ
ફાઈલ
કંટ્રોલ પેનલ
ફોન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
મોનિટરને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

Visual Drawing Unit
Visual Display Unit
Visual Data Unit
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP