કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
દરિયા ઉપરથી આવતું વાવાઝોડું સૌપ્રથમ વખત જમીનને સ્પર્શે તેને શું કહેવામાં આવે છે ?

લેન્ડ ફોલ
ઓસન ફોલ
અર્થ ફોલ
મોન્સ્ટર ફોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
દુકાળનો ભોગ બનવાની શક્યતાવાળા વિસ્તારમાં રહેતા હો તો કયા સાવચેતીના પગલા લેવા જોઈએ ?

કૂવા ખોદવા અને પાણી જમા કરવું
અન્ય જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવું
જરૂર પૂરતું જ પાણી વાપરવું, પાણી એકઠું અને છાપરાથી આવતા વરસાદ પાણીને જમા કરવાની જળ સંરક્ષર તકનીકોનો ઉપયોગ કરવો.
રોજ નહાવું નહિ અને ઘરના પાણીના ઉપયોગ ઘટાડવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
માનવસર્જિત આપત્તિઓના ઉદાહરણ છે –

ચક્રવાત, દુકાળ, દાવાનળ અને જવાળામુખી પર્વત
આગ, ભૂકંપ, દુકાળ, યુદ્ધો અને રોડ અકસ્માતો
આગ, ઔધોગિક અકસ્માતો, યુદ્ધો, હલ્લડો, બોમ્બ બ્લાસ્ટ અને રોડ અકસ્માતો
દાવાનળ, શોર્ટ સર્કિટ, જવાળામુખી પર્વત અને દુકાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP