ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
UNESCO (યુનેસ્કો) દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ યાદીમાં નામાંકિત ચાંપાનેર પુરાતત્વ ઉદ્યાન ક્યાં જિલ્લામાં આવેલ છે ?

બનાસકાંઠા
પંચમહાલ
વડોદરા
સાબરકાંઠા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ?

નારેશ્વર - વડોદરા (પાલેજ) પાસે
ભાડભૂતેશ્વર મહાદેવ - નર્મદા પાસે
બિંદુ સરોવર - સિધ્ધપુર (પાટણ)
નારાયણ સરોવર (કોટેશ્વર) - નખત્રાણા (કચ્છ પાસે)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ ખેડા જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

વડોદરા, મહીસાગર, તાપી, અમદાવાદ
અમદાવાદ, છોટાઉદેપુર, અરવલ્લી, ભરૂચ
પંચમહાલ, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ
છોટાઉદેપુર, આણંદ, પંચમહાલ, ગાંધીનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP