કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિક સિસ્ટમ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ
એકપણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

વાયરસ
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
એન્ટી સ્પાયવેર
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વિન્ડોઝ જો ખુલ્લી હા અને તેમાંથી પસંદગી વિન્ડો ક્રિયાન્વર્તીત કરવી હોય તો શું કરવું ?

CTRL + ALT + DEL
CTRL + ALT
ALT + TAB
CTRL + TAB

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

પ્રસ્તુતિ
સિસ્ટમ
યુટીલીટી
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ગ્રૂમિંગ
રિબુટીંગ
બ્લુમિંગ
ક્લોનીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP