કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
એકપણ નહિ
યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ
યુનિક સિસ્ટમ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કાર્બન કોપી
કોપલેક્ષ કાર
કોક્ષાઈડ બાર
કાબડ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હાર્ડ ડિસ્કમાં રહેલા અવ્યવસ્થિત ડેટાને યોગ્ય રીતે ગોઠવવા નીચેનામાંથી કયા ટુલનો ઉપયોગ થાય છે ?

Sorting
Backup
Restore
Defragment

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સિસ્ટમ સોફ્ટવેરનું ઉદાહરણ કયું નથી ?

ટ્રાન્સલેટર
યુટિલિટી
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

મેગ્નેશિયમ
ક્રોમિયમ
સિલિકોન
જિપ્સમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP