કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ
યુનિવર્સલ સોર્સ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

સુંદર પિચાઈ
જેફ બેસોય
સત્ય નાદેલા
બિન્ની બંસલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP