કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ
યુનિવર્સલ સોર્સ બસ
અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સર્વર કોમ્યુટરની ફાઈલની નકલ આપણા અંગત કોમ્યુટર પર કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય છે ?

અપલોડ
આમાંથી એક પણ નહિ
ડાઉનલોડ
બ્રાઉઝિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP