કમ્પ્યુટર (Computer)
BMP નું પૂરું નામ શું છે ?

આપેલ તમામ
બીટ મેપ પિક્ચર
બીટ મેપ પેપર
બીટ મેપ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ ડોકયૂમેન્ટમાંથી ખોટો અક્ષર કાઢી નાખવા માટે કર્સરથી જમણી બાજુનો અક્ષર ક્યા કમાન્ડથી ડિલીટ થઈ જશે ?

બેક સ્પેસ કી દબાવવાથી
ડિલીટ કી દબાવવાથી
માઉસની જમણી કી બે વખત દબાવવાથી
માઉસની ડાબી કી દબાવવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

Ctrl + Shift
આમાંથી એક પણ નહીં
ATL + Ctrl
Alt + Shift

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP