કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
‘આંતરરાષ્ટ્રીય સમાન પગાર દિવસ' તરીકે કયો દિવસ ઉજવવામાં આવે છે ?

18 સપ્ટેમ્બર
19 સપ્ટેમ્બર
20 સપ્ટેમ્બર
21 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
નીચેના પૈકી સાચું / સાચા વિધાન / વિધાનો પસંદ કરો.

લદાખે બ્લેક નેક્ડ કેનને રાજ્યપક્ષી ઘોષિત કર્યું.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
લદાખે સ્નો લેપર્ડને રાજ્ય પ્રાણી ઘોષિત કર્યું.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
નીચેના પૈકી કયું/ક્યાં વિધાન/વિધાનો સાચું/સાચાં છે તે જણાવો.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આ સિસ્ટમ અનુચ્છેદ -21 (જીવન જીવવાનો અધિકાર)ના અસરકારક અમલીકરણ સુનિશ્ચિત કરશે.
સુપ્રીમ કોર્ટ તેના આદેશોને ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રસારણ માટે FASTER સિસ્ટમ લાગુ કરી છે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
‘એક પહેલ’ અભિયાન સંદર્ભે નીચેના પૈકી કયા વિધાન સાચા છે ?

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આ અભિયાન ભારતમાં નાગરિકો માટે ન્યાયની આકાંક્ષાને સાકાર કરવા માગે છે.
ટેલી-લો (Tele Law) હેઠળ સામૂહિક નોંધણીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં જાહેર થયેલા NIRF India Rankings 2021માં ભારતની શ્રેષ્ઠ 100 કોલેજોમાં પ્રથમ ક્રમે કઈ કોલેજ છે ?

હંસરાજ કોલેજ, દિલ્હી
હિન્દુ કોલેજ, દિલ્હી
પ્રેસિડેન્સી કોલેજ, ચેન્નાઈ
મિરાન્ડા હાઉસ, દિલ્હી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP