સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
શ્રીલંકાના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન કોણ હતા ?

એકવીનો
શ્રીમતી નેવીન
ગોલ્ડામાયર
શ્રીમતી શિરિમાઓ ભંડાર નાઈકે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિકેન્દ્રિત જિલ્લા આયોજન હેઠળ દરેક ધારાસભ્યશ્રીના મતવિસ્તાર માટે કેટલી રકમ પ્રતિ વર્ષ અલગ અલગ રીતે પૂરી પાડવામાં આવે છે ?

રૂ. 100 લાખ
રૂ. 50 લાખ
રૂ. 200 લાખ
રૂ. 150 લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP