Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
લાફિંગ ગેસનું રાસાયણિક નામ શું છે ?

નાઈટ્રોજન પેન્ટાક્સાઈડ
નાઈટ્રીક ઓક્સાઈડ
નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડ
નાઈટ્રોજન ડાયોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP