Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
તાજનો સાક્ષી બનનાર વ્યક્તિ

જાહેર જનતાનો સાક્ષી હોય છે
ફરિયાદપક્ષનો સાક્ષી હોય છે
પોતે પણ તે ગુનાનો તહોમતદાર હોય છે
પોલીસ દ્વારા પસંદ કરાયેલ સાક્ષી હોય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP