કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

સોફ્ટવેર
મિડિયા
સ્ટેશન
ટ્રાન્સમિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP