સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોક ગુણોત્તર, દેવાદાર ગુણોત્તર, લેણદાર ગુણોત્તર, મિલકતોનો ચલનદર વગેરેના ગુણોત્તરો ગણાય.

પ્રવાહિતા
વેચાણ
પ્રવૃત્તિ
મૂડીમાળખા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હર્ઝબર્ગનો અભિગમ ___ પર કરવામાં આવેલા સંશોધન પર આધારિત હતો.

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઈજનેરો
એકાઉન્ટન્ટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મૂડી છે-

ધંધા માટે સરકાર પાસેથી લીધેલ લોન
માલિક સિવાયની અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા ધંધામાં રોકેલા નાણાં
માલિક દ્વારા ધંધામાં રોકેલા નાણાં
ધંધા એ બેન્કમાંથી લીધેલ લોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP