કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રીડ આફ્ટર મેમરી
રીડર અસેસીબલ મેમરી
રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી
રેન્ડમ અલાઈન મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફ્ટ કંપનીના સ્થાપક કોણ છે ?

જેફ બેઝોઝ
થોમસ એડિસન
બિલ ગેટ્સ
એકપણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટાના કિરણો
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ
ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP