કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

જોયસ્ટીક
કી બોર્ડ
મોનિટર
માઈક્રોફોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

હેન્ડ હેલ્ડ
એક પણ નહીં
ડ્રમ
ફ્લેટ બેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP