કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

રિસ્ટોર
અપલોડ
ડાઉનલોડ
બેકઅપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ કઈ છે ?

ડિરેક્ટરી
ફાઈલ સ્ટેશન
ફાઈલ સર્વર
ફાઈલીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

સીડી રોમ
વોર્મ
ફ્લોપી ડિસ્ક
ડીવીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP