ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ લખો.
ખુવાર થવું

પાયમાલ થવું
ક્રોધિત થવું
માલામાલ થવું
ગુસ્સે થવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'હવનમાં હાડકું' કહેવતનો અર્થ આપો.

હવન કરવામાં હાડકા નાખવા
શુભ કાર્ય કરવા
એક સાથે બે કામ કરવા
શુભ કાર્યમાં વિઘ્ન નાખવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પાદરેથી રસ્તાઓ પાછા વળશે રે લઈ લેણ દેણ તૂટયાનું શૂળ : આ પંક્તિનો અલંકાર ઓળખાવો.

અનન્વય
શ્લેષ
વ્યતિરેક
અતિશયોક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP