ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તળપદા શિષ્ટ શબ્દોનું કયું જોડકું ખોટું છે ?

આણીપા - આ બાજુ
છાક - નશો
સરસાઈ - ચઢિયાતાપણું
હરવર - હલચલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP