ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયા શબ્દની બંને જોડણી માન્ય નથી.

વ્યથિત-વ્યથીત
વસ્તી-વસતિ-વસતી
લિપિ-લિપી
તરબૂચ-તડબૂચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનાનો અલંકાર ઓળખી બતાવો.-
દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર જેવું સુંદર છે.

શબ્દાનુસાર
એકેય નહીં
અર્થાલંકાર
પ્રાસાનુપ્રાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP