ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
દાંત ખાટા કરવા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

બેઈજ્જત કરવું
દાંત પર ખાટાશ લગાવવી
પરાજિત થવું
ખાટું ખાવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આપેલ પંક્તિ કયા અલંકારનું ઉદાહરણ છે ?
'બળતા અંગાર સમી આંખો તેણે સ્થિર કરી'

વ્યતિરેક
ઉત્પ્રેક્ષા
ઉપમા
સજીવારોપણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે દર્શાવેલ સંધિઓની જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી ખોટી છે ?

નિ: + રસ = નિરસ
નિ: + રવ=નીરવ
સુ + સુપ્ત =સુષુપ્ત
ભાનુ + ઉદય = ભાનૂદય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP