ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'પાણી બતાવવું' - રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ કયો છે ?

હાથ બતાવવો
તાકાતનો પરચો બતાવવો
પાણીમાંની ગંદકી બતાવવી
પાણી કેવું છે તે બતાવવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP