ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ઈફફો" નું આખું નામ શું છે ?

ઇન્ડિયન ફર્ટિલાઈઝર કો-ઓપરેટિવ લિ.
ઈન્ડિયન ફાર્મર્સ કો-ઓપરેટીવ
ઇન્ડિયન ફર્ટિલાઇઝર કો-ઓપ. કંપની લિ.
ઈન્ડિયન ફાર્મર્સ ફર્ટિલાઈઝર કો-ઓપરેટિવ લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ કયા બે સ્થળોનું અંતર સૌથી વધારે છે ?

ભુજથી દ્વારકા
કંડલાથી સાપુતારા
સાપુતારાથી દ્વારકા
વલસાડથી ભુજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP