ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મંદાક્રાંતા છંદનું ઉદાહરણ આપો.

એકલ પાંખ ઉડાયના એકલ નહી હસાય
જહી મરણયે મહોત્સવ અપૂર્વ જેવું થતું
બપોરી વેળાનું હરિતવરણું ખેતર ચડ્યું
છે કો મારું અખિલ જગમાં ? બૂમ મે એક પાડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આપેલ વાક્ય માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
ચરણા અમૃત પિવાનો અમારે નીત્ય/નીયમ છે.

ચરણામૃત પીવાનો અમારો નિયમ નિત્યનો છે.
ચરણામૃત પીવાનો અમારો નિત્ય-નિયમ છે.
ચરણામૃત પિવાનો મારે નિયમ છે.
ચરણામૃત પીવાનો મારે નિત્ય-નીયમ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
26 જાન્યુઆરી 2001નો ભૂકંપ જાણે શિવનું તાંડવનૃત્ય ભાષા શાસ્ત્રમાં આ કયો અલંકાર છે ?

અનન્વય
વ્યતિરેક
ઉત્પ્રેક્ષા
ઉપમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વિરોધી અર્થ ધરાવતું જોડકું જણાવો.

વીજળી - દામિની
ઉદ્યમી - પ્રમાદી
શુભ્ર - નિર્મળ
પૂર્વજ - અનુજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અછોવાનાં કરવાંનો અર્થ સ્પષ્ટ કરો.

ગુસ્સે થવું
અપશબ્દ બોલવા
ઘરમાંથી કાઢી મૂકવું
આળપંપાળ કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અંત્યાનુપ્રાસ અલંકારનું ઉદાહરણ શોધો.

મામા આવ્યા, લાવ્યા મજાની વાતો
મનગમયંતી બોલ દમયંતી નળે પાડ્યો સાદ
સતી ખેદ હતી જોતી, વધને વધતો જતો
સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ તમામ, એક માનવી કાં ગુલામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP