બાયોલોજી (Biology)
છિદ્રિષ્ઠ ગુહા અને તેની ફરતે આવેલ રચનાને શું કહે છે ?

સૂત્રાંગો
ડંખાગિંકા
નિવાપકોષો
અધોમુખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેથેરેન્થસ રોઝિયસ કઈ વનસ્પતિનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે ?

બોગનવેલ
બારમાસી
જાસૂદ
ગુલાબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૂર્વાવસ્થા-I ના સંદર્ભમાં અસંગત તબક્કો કયો ?

ડાયકાઈનેસીસ
લેપ્ટોટીન
ડિપ્લોટીન
ઈન્ટરકાઈનેસીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિમાં પાણીની હાજરીમાં જ ફલન થાય છે ?

ફયુનારીયા
એન્થોસિરોસ
આપેલ તમામ
રિક્સિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઓરોકેરિયાનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

અનાવૃત બીજધારી
આવૃત બીજધારી
ત્રિઅંગી
દ્વિદળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હીમોગ્લોબિનના અણુનું માઈક્રોસ્કોપમાં નિદર્શન કરતા તેમાં ચાર પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલા જોવા મળે છે, તો તે નીચે પૈકી શું દર્શાવે છે ?

તે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીના રુધિરમાં આવેલું છે.
તે ચતુર્થ બંધારણ રચતું પ્રોટીન છે.
તે સંયુગ્મી પ્રોટીન છે.
તે શ્વસનવાયુનું વહન કરે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP