બાયોલોજી (Biology)
અરીય સમમિતિ કયા સમુદાયમાં જોવા મળે છે ?

સંધિપાદ
નુપૂરક
શૂળચર્મી
મૃદુકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલી વનસ્પતિમાં જોવા મળતી અદ્રાવ્ય પોલિસેકેરાઈડ કઈ છે ?

ગ્લાયકોજન
રેફીનોઝ
સ્ટાર્ચ
સુકોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લેમ્પબ્રશ રંગસૂત્રો આ દરમિયાન બને છે ?

આંતરાવસ્થા
ડિપ્લોટીન
ભાજનાવસ્થા-I
પૂર્વાવસ્થા

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બતકચાંચનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અંડપ્રસવી
અપત્ય અંડપ્રસવી
અપત્ય પ્રસવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત વિધાન કયું છે ?

ગોત્ર : પારસ્પરિક સંબંધ ધરાવતા કુળ દ્વારા રચાય
કુળ : ગાઢ સંબંધ ધરાવતી પ્રજાતિઓનો સમૂહ
શ્રેણી : ગોત્રોના સમૂહની શ્રેણી રચાય
વર્ગ : શ્રેણીઓના સમૂહથી વર્ગ રચાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી ક્યું વિધાન સત્ય છે.

સામાન્ય રીતે 4 પ્રકારના DNA અણુ છે.
સામાન્ય રીતે ફક્ત 20 ઉત્સેચકો જોવા મળે છે.
સામાન્ય રીતે ઘણા પ્રોટીન હોય છે.
સામાન્ય રીતે ફક્ત 80 પ્રકારના સંગસુત્ર છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP