ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
સમુદ્રના મોજા આધારીત વીજળી પરિયોજનાના અમલ માટે જી. પી. સી. એલ. એ ટેક્નીકલ દ્રષ્ટિએ શક્યતા અભ્યાસ નીચેના પૈકી કઈ જગ્યાએ કર્યો છે ?

તિથલ (વલસાડ) નો દરિયો
સોમનાથનો દરિયા કાંઠો
કંડલા બંદર
માંડવી પાસે કચ્છનો અખાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
સૌની પરિયોજનાની મુખ્ય ચાર લિંકમાંની પ્રથમ લિંક કયા બે ડેમ વચ્ચે હશે ?

ધોળાધજા ડેમથી વેણુ ડેમ
મચ્છુ-2 થી સાની ડેમ
લીંબડી ભોગાવોથી હિરણ -2
લીંબડી ભોગાવોથી રાયડી ડેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ વિકલ્પો પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો નથી ?

ડાંગ જિલ્લો - બરડીપાડાનું અભયારણ્ય
રાજકોટ જિલ્લો - હિંગોળગઢ અભયારણ્ય
જામનગર જિલ્લો - ગાગા અભયારણ્ય
અમરેલી જિલ્લો - રામપુર અભયારણ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP