બાયોલોજી (Biology)
ફૂગમાં બીજાણુ કયા પ્રકારના હોય છે ?

પલિધબીજાણુ
અંચલબીજાણુ
ચલબીજાણુ અને અંચલબીજાણુ
ચલબીજાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીન સંશ્લેષણ દરમિયાન કોષરસમાંથી રીબોઝોમ એમિનોએસિડના પ્રવાહમાંથી ચોક્કસ એમિનોએસિડ જે RNA મેળવે તે RNA ને શું કહે છે ?

t - RNA
DNA
m - RNA
r - RNA

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિપિડ ક્યા બંધની હાજરીનો સૂચક છે ?

ગ્લાયકોસિડીક બંધ
હાઈડ્રોજન બંધ
ફોસ્ફોડાય એસ્ટર બંધ
એસ્ટર બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP