બાયોલોજી (Biology)
કયા વર્ગમાં ત્વચા ભીંગડાવિહીન અને શ્લેષ્મી હોય છે ?

ઊભયજીવી અને ચૂષમુખા
સરીસૃપ
ઊભયજીવી
ચૂષમુખા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવંત કોષો પોતાની જૈવિકક્રિયા કયા પરિબળ હેઠળ કરે છે ?

નીચું તાપમાન અને વાતાવરણ દબાણ
ઊંચું તાપમાન અને વાતાવરણ દબાણ
ઊંચું તાપમાન અને નીચું દબાણ
નીચું તાપમાન અને ઊંચા દબાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિમાં સમવિભાજનીય કોષોમાં કઈ રચના સામાન્યતઃ નોંધાતી નથી?

તારાકેન્દ્ર
કોષીય તક્તી
ત્રાકતંતુ
સેન્ટ્રોમિયર

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલવિહીન અંગિકા કઈ છે ?

તારાકેન્દ્ર
રિબોઝોમ્સ
એક પણ નહીં
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજનના કયા તબક્કામાં રંગસૂત્ર જાળ જોવા મળે છે ?

ભાજનાવસ્થા
અંત્યાવસ્થા
પૂર્વાવસ્થા
ભાજનોત્તરવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP