ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં કયા યુગના ભૂસ્તરો જોવા મળતા નથી ?

તૃતીય જીવયુગ
પ્રથમ જીવયુગ
દ્વિતીય જીવયુગ
ચતુર્થ જીવયુગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતની ઉત્તરે આરાસુર નામે ઓળખાતી કઈ ગિરિમાળાના ડુંગરો આવેલા છે ?

વિંધ્યાચર
અરવલ્લી
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સાપુતારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
પવનની ઉડણ ક્રિયાથી ઉડીને આવેલા બારીક માટીકણો અનુકૂળતા મળી રહેતા નિક્ષેપીત થતા "લોએસ" ના મેદાનની રચના થાય છે. ગુજરાતમાં આવા મેદાનો ક્યાં જોવા મળે છે ?

ગીરના જંગલો
ઉત્તર ગુજરાત
તાપીથી વાપી વચ્ચે
પૂર્વ પટ્ટીમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP