બાયોલોજી (Biology)
દેડકામાં કયા માર્ગ અવસારણીમાં ખુલે છે ?

પ્રજનનમાર્ગ
પાચનમાર્ગ
આપેલા તમામ
ઉત્સર્જનમાર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મોટા ભાગના સજીવો મુખ્યત્વે છ ખનીજના બનેલા છે તેનું સાચું જૂથ કયું ?

C, H, O, N, P, Ca
C, H, O, N, S, Mg
C, H, O, N, Mg, Na
C, H, O, N, P, S

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના શુષ્ક નમૂનાઓનો સંગ્રહ અને અભ્યાસ માટેના સ્થાનને શું કહે છે ?

વાસ્ક્યુલમ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય (હર્બેરીયમ)
આરબોરિયમ
મ્યુઝિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે આપેલ કયું વિધાન વર્ગીકરણ સાથે અસંગત છે ?

પ્રથમ કક્ષાએ સજીવોની ચોક્કસ અર્થકારક જૂથ - વહેંચણી કરવામાં આવે છે.
તમામ નિયમોને અનુસરીને નામ આપવામાં આવે છે.
તે કેટલાક સરવાળાથી નિરીક્ષણ કરી શકાય તેવાં લક્ષણો પર આધારિત હોય છે.
તેમાં કોઈ પણ સજીવને વર્ગીકૃત કરવાની સગવડભરેલી વર્ગ-વ્યવસ્થા હોય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણ ક્ષેત્રે કોઈ પણ સંશોધન નથી કર્યું.

બેન્થામ અને હુકર
એરિસ્ટોટલ
રોબર્ટ બ્રાઉન
વ્હીટેકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્લવકો પાણીની સપાટી પર મુક્ત રીતે તરી શકે છે કારણ કે,

પાણીની ઉષ્ણતા
પાણીની ધ્રુવીયતા
પાણીની દ્રાવકતા
પાણીની સ્નિગ્ધતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP